L’ajuntament de Torrefarrera publica dues línies d’ajut en matèria de promoció econòmica.

  • SUBVENCIONS EN MATÈRIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA DINS LA LÍNIA “TREBALL ÉS BENESTAR”

Tenen per objecte establir una línia de subvencions per fomentar la contractació de persones aturades, els contractes de formació i aprenentatge, i l’alta al règim d’autònoms, de persones residents a Torrefarrera.

Vincle a la publicació.

  • SUBVENCIONS EN MATÈRIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA DINS LA LÍNIA “EMPRÈN A TORREFARRERA”

Tenen per objecte establir una línia de subvencions per a la implantació en el municipi de noves activitats comercials i industrials.

Vincle a la publicació.