Des de les regidories de Joventut i Promoció econòmica s’ha organitzat una formació de 35 hores de Mosso/a de Magatzem.
Per més informació i inscripcions caldrà omplir el següent formulari o bé adreçar-se presencialment al CEI Torrefarrera.

inscripcions en aquest enllaç.

MOSSO DE MAGATZEM EN EL SECTOR METALL (35h)

Dates:

10, 11, 14 i 15 de novembre (part teòrica)

16, 17 i 18 de novembre (part pràctica)

Imparteix la formació: SOLDEQUIP

Lloc de realització: 

Part teòrica al CEI de Torrefarrera

Part pràctica a les instal·lacions de SOLDEQUIP d’Alcoletge (En cas de no tenir vehicle propi posar-vos en contacte amb l’organització)

Continguts de la formació:

Tema 1_ Prevenció de Riscos en el Sector Metall (12h)
1. Verificació, identificació i vigilància del lloc de treball i el seu entorn

Riscos i mesures preventives

Coneixement de l’ entorn del lloc de treball. Planificació de les tasques des d’ un punt de vista preventiu

Emmagatzematge i abassegament de materials

Manipulació de productes químics. Fitxa de dades de seguretat. Simbologia.

Ordre i neteja

Senyalització. Trànsit pel centre de treball

2. Interferències entre activitats

Activitats simultànies o successives.

3.-Drets i obligacions

  • Marc normatiu general i específic
  • Organització de la prevenció
  • Foment de la presa de consciència sobre la importància d’ involucrar-se en la prevenció de riscos laborals.
  • Participació, informació, consulta i propostes

4. Seguretat viària

5. Primers auxilis i mesures d’emergència

 

Tema 2: Seguretat dels operaris que manipulen carretons. (8h)

1. Coneixements específics bàsics. Objectius i funcions.

Descripció dels procediments i processos segurs del treball del lloc de treball.

2. Tècniques preventives específiques

Aplicació del pla de seguretat i salut en la tasca concreta. Avaluació i informació específica de riscos.

Riscos específics i mesures preventives.

  • Pèrdua d’ estabilitat del carretó elevador,
  • Pèrdua d’ estabilitat de la càrrega,
  • Operacions de càrrega i descàrrega,
  • Transport de càrregues,
  • Riscos per al conductor i per als vianants i corresponents mesures preventives.
  • Xocs contra objectes.

Proteccions col·lectives (col·locació, usos i obligacions i manteniment)

Proteccions individuals (col·locació, usos i obligacions i manteniment)

3.-Mitjans auxiliars, equips i eines

Riscos derivats de l’ ús dels mitjans auxiliars, equips i eines emprats en l’ activitat de l’ ofici.

 

Tema 3: Operació de carretons (15h)

Moviments i classificació de carretons
sistemes motriu i hidràulics, panells de control, identificació de símbols dels carretons.
Normes d’ ús: abans d’ arrencar el motor, mesures de prevenció, mesures de protecció
maneig de càrregues: aprenent a treballar càrregues, principis de maneig, estabilitat, carretons equilibrats, distribució de la càrrega
consells per a la seva utilització: generalitats, qualificació, selecció i deures del conductor, dispositius de seguretat, disposició del local, verificacions diàries, normes per a la càrrega, normes generals de conducció i circulació, normes conducció carretó de forquilla, casos particulars, prohibicions, regles de manteniment, inspeccions, verificacions periòdiques, codi de circulació.